BLOGIVALMENTAJA TIIA KONTTINEN

Affiliate-ohjelma

Affiliate- ja kumppanuusmarkkinoinnin sopimusehdot

Voimassa 11.07.2018 alkaen.

Yleistä

Tämä sopimus tehdään Tmi Tiia Konttinen y-tunnus 1926653-8 (myöhemmin yritys) sekä affiliate-kumppanin (myöhemmin kumppani) väliseen markkinointi yhteistyöhön liittyen.

Kumppani voi olla yritys, yhteisö, media, blogiportaali tai yksityishenkilö. Yritys myy e-kirjoja, verkkovalmennuksia ja webinaareja täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrittäjille.

Jotta tämä sopimus on voimassa, kumppanin tulee lukea se rekisteröitymisen yhteydessä. Sopimus on voimassa siitä hetkestä lähtien, kun kumppani on hyväksynyt ehdot ja rekisteröitynyt affiliate-ohjelmaan.

Markkinoitavat tuotteet

Osa tiiakonttinen.fi verkkokaupassa olevat tuotteet kuuluvat tämän sopimuksen piiriin. Tuotteet on eritelty koulutusohjelmassa, johon kumppani pääsee osallistumaan rekisteröinnin jälkeen. Tämän sopimuksen ulkopuolella Bloggaajasta Ammattilaiseksi™ verkkovalmennus, joka lanseerataan kaksi kertaa vuodessa.

Niitä tuotteita, jotka on eritelty koulutusohjelmaan, kumppani voi markkinoida koko ajan ja siten kumppanilla on mahdollisuus hankkia passiivista tuloa affiliatemarkkinoinnin avulla.

Yrityksen rooli

Yritys sitoutuu antamaan kumppanille henkilökohtaisen affiliatelinkin, koodin tai bannerin, jonka kautta myynnit rekisteröityvät ja jonka kautta yritys kohdentaa myynnit kumppaneille. Yritys tukee kumppania tuotteiden markkinoinnissa muun muassa kohdennetuilla Facebook-mainoksilla sekä antaen valmiita markkinointimateriaaleja.

Markkinointimateriaali voi olla jotain seuraavaa:

 • mainosbannerin 450 x 450 px
 • mainosbannerin 780 x 150 px
 • erilaisia Instagram julkaisuja
 • erilaisia Facebook julkaisuja
 • erilaisia Twitter julkaisuja
 • erilaisia myyntisähköpostiviestien pohjia
 • erilaisia blogipostauspohjia

joita kumppani voi halutessaan hyödyntää. Sähköposti- ja blogipostaus pohjia kannattaa muokata sopimaan kumppanin omaan sisältöön. Kumppani voi myös tehdä omia somejulkaisuja, jotka sopivat kumppanin omaan brändiin.

Yrityksen ja kumppanin välinen yhteydenpito tapahtuu joko sähköpostilla tiia(at)tiiakonttinen.fi. Yritys järjestää koulutus- ja tiedotuswebinaareja, joihin kumppaneiden suosittellaan osallistuvan. Koulutusten kautta yritys tukee kumppanin onnistumista markkinoinnissa.

Kumppanin rooli

Kumppani julkaisee oman harkintansa mukaan Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, omalle sähköpostilistalleen ja oman bloginsa lukijoille julkaisuja ja postauksia, joissa tiedottaa tuotteista.

Kumppani lisää postauksiin ja julkaisuihin oman henkilökohtaisen affiliate-linkin, koodin tai bannerin, jota lukijat ja seuraajat klikkaavat päästäkseen tuotteen myyntisivulle tai verkkokauppaan. Kumppani voi lisätä affiliate-linkin, koodin tai bannerin myös esimerkiksi sähköpostin allekirjoitukseen tai lähettää niitä mahdollisuuksien mukaan yksityisviesteissä tai henkilökohtaisessa tapaamisissa.

Kumppanin oman henkilökohtaisen affiliate-linkin, koodin tai bannerin jakaminen ei ole sallittua yrityksen omilla Facebook-, Instagram-, Twitter- tai muissakaan somekanavien julkaisujen yhteydessä eikä yrityksen tai Tiia Konttisen ylläpitämissä ryhmissä. Näissä foorumeissa kommentointi on kuitenkin tervetullutta ja toivottavaa.

Kumppanin on varmistettava, että oikea maininta yhteistyöstä löytyy jokaisesta julkaisusta tai sisällöstä, jonka kumppani julkaisee. Mikäli kumppani ei mainitse yhteistyöstä, yrityksellä on oikeus lopettaa yhteistyö välittömästi ja pidättyä maksamasta kumppanin siihen mennessä ansaitemansa komissiot.

On suositeltavaa, että kumppani tarjoaa omia bonuksia potentiaalisille asiakkaille. Tämä voi tuoda merkittävää lisämyyntiä kumppanille, jos kumppani tarjoaa esimerkiksi omia e-kirjoja, verkkokursseja tai henkilökohtaista sparrausta ostajille.

Myyntikomissio

Komission määrä vaihtelee eri tasojen mukaan. Komissio lasketaan aina alvittomasta hinnasta. Yritys maksaa komissiot toteutuneista myynneistä. Tuotteiden hinnat voivat vaihdella mutta komissio prosentti pysyy samana. Yritys pidättää itsellään oikeuden antaa lisäbonuksen vuosittain niille kumppaneille, jotka ovat tehneet eniten myyntejä. Bonuksen suuruus on enintään 10 % kumppanin vuotuisesta myynnistä.

Komissiotasot ovat:

 • Premium taso - 25 % alvittomasta myynnistä
 • VIP taso - 40 % alvittomasta myynnistä

Ylemmälle tasolle siirtyminen

Kumppanin on mahdollisuus siirtyä ylemmälle tasolle sen mukaan, miten paljon hän tekee myyntiä. Myyntimäärät ovat seuraavat:

 • VIP taso - joko 15 rekisteröityä kauppaa tai 100,00 € komissiokertymä

Komissioiden tilitys

Yritys tilittää komissiot 4 kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa). Kumppani pääsee itse näkemään toteutuneet myynnit kirjautumalla affiliate-sivustolle. Kumppani on velvollinen lähettämään laskun yritykselle tilitystä edeltävän kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Maaliskuussa maksettava lasku on siten toimitettava 28.2. mennessä.

Komission maksupäivä on maksukuukauden 15. päivä. Komissio näkyy kumppanin tilillä 1 - 3 päivän kuluttua laskun maksamisesta. Komissioiden tilitysten onnistumisen ja nopean maksamisen edellytyksenä on, että kumppani toimittaa yritykselle asianmukaisen laskun. Kumppanin tulee toimittaa lasku pdf-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen tiia(at)tiiakonttinen.fi. Mikäli lasku saapuu yritykselle tämän päivän jälkeen, komissioiden maksu siirtyy seuraavaan tilityskauteen.

Laskuiksi yritys hyväksyy vain:

 • laskutuspalvelun kuten Eezy.fi tai Ukko.fi kautta lähetetyt laskut
 • mikäli kumppanilla on y-tunnus, kumppani voi lähettää laskun oman yrityksensä kautta.

Tällöin laskussa tulee olla

 • kumppanin yrityksen nimi sekä y-tunnus
 • kumppanin yrityksen laskutusosoite
 • tilinumero IBAN muodossa
 • viite
 • eräpäivä

Palkkasuhde

Yksityishenkilönä toimiva kumppani ei ole palkkasuhteessa yritykseen. Yritys ei maksa kumppanin puolesta tyel- tai muitakaan työnantajaa velvoittavia maksuja. Kumppani on itse velvollinen ilmoittamaan tulot verottajalle ja pitämään huolta henkilökohtaisen verotuksen oikeellisuudesta.

Myyntien seuranta

Yritys seuraa myyntejä koodin/linkin ja evästeiden avulla. Kumppanin tulee aina muistaa suositella kurssia oman henkilökohtaisen affiliate-linkin, koodin tai bannerin välityksellä. Kumppani saa koodin sen jälkeen, kun hän on rekisteröitynyt affiliate-ohjelmaan.

Evästeet

Yritys seuraa affiliate-linkin, koodin tai bannerin käyttöä evästeillä, kuten esimerkiksi Facebook-pikselillä. Tämä tarkoittaa, että ei ole merkitystä, milloin lukija ostaa tuotteen kumppanin linkin kautta. Jos kumppani suosittelee kurssia tänään ja lukija ostaa tuotteen 2 päivän kuluttua, kumppani saat edelleen komission.

Evästeen voimassaoloaika pyritään pitämään vähintään 30 päivän mittaisena ja enintään 365 päivän mittaisena.

Sopimuksen voimassaoloaika sekä irtisanominen

Tämä sopimus sitoo molempia osapuolia. Sopimus on voimassa niin kauan, kunnes jompi kumpi osapuoli haluaa sen päättää tai näitä sopimusehtoja rikotaan.

Sopimusehtojen muuttaminen

Yritys tiedottaa sopimusehtojen muutoksesta viimeistään kolme (3) viikkoa ennen muutoksen astumista voimaan.

Mikäli sopimusehdoissa on jotain mitä kumppani ei hyväksy, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti yritykselle (tiia@tiiakonttinen.fi) viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen uusien sopimusehtojen voimaantuloa.

Jos ilmoitusta ei tule, yritys olettaa, että kumppani on hyväksynyt uudet sopimusehdot.

Sopimusehtojen rikkominen

Mikäli toinen osapuoli rikkoo tätä sopimusta, joutuu hän korvaamaan vastapuolelle 1.500,00 € suuruisen sopimussakon. Vahingoksi yritys katsoo seuraavat asiat:

● virheellisten tietojen välittäminen tai levittäminen yleisölle / asiakkaille

● valheellisten tietojen välittäminen tai levittäminen yleisölle / asiakkaille

● veronkierto missään muodossa

● harmaa talous missään muodossa

● toisen osapuolen harhauttaminen

● virheellisten tietojen antaminen kolmannelle osapuolelle

● petos

● rikosepäily

Yritys ei ole vastuussa force major esteistä, kuten esimerkiksi pankkien välisten tilisiirtojen viivästymisestä tai palvelimen kaatumisesta.

Tilanteet, jolloin yritys lopettaa yksipuolisesti yhteistyön ja edellisestä tilityskaudesta saakka kertyneitä komissioita ei makseta:

 • kumppanin markkinointi on virheellistä tai valheellista
 • kumppani ei ilmoita affiliate-markkinoinnista tai yritysyhteistyöstä selkeästi
 • kumppani päästää ystäviään kursseille ilmaiseksi
 • kumppani tai hänen asiakkaansa käyttää järjestelmää väärin esimerkiksi painamalla ostotapahtuman jälkeen selaimen “back” ja
 • “forward” painikkeita, jolloin ostoja ei tule mutta komissio kasvaa.
 • kumppani rikkoo sopimusehtoja
 • kumppani lähettää toistuvasti (3 kertaa) yritykselle virheellisen tai puutteellisen laskun

Asiakaspalautukset

Kuluttaja-asiakkailla on lain mukaan 14 päivän täysi rahat takaisin takuu. Mikäli palautuksia tulee, yritys vähentää palautuksen kumppanin komissioista ja tilittää erotuksen kumppanille.

Reklamointi ja niiden käsittely

Mikäli asiakas haluaa reklamoida tuotteesta, kumppani ohjeistaa asiakasta lähettämään sähköpostia viipymättä mutta viimeistään neljän (4) viikon kuluessa ostosta yritykselle. Kumppanin tulee pyytää asiakasta lähettämään reklamaatio osoitteeseen tiia@tiiakonttinen.fi.

Yritys käsittelee kaikki reklamaatiot kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta. Mikäli reklamaatio aiheutuu kumppanin virheellisestä markkinoinnista, yrityksellä on oikeus päättää yhteistyö ja jäädyttää komissioiden maksu.

Tällöin yrityksellä on oikeus päättää yhteistyö, jäädyttää komissioiden maksu ja vaatia kohtuullista korvausta kumppanilta. Mikäli kumppani itse haluaa reklamoida yritykselle, se tulee tehdä yhden (1) viikon kuluessa.

Kumppanin tekemä reklamaatio tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen tiia@tiiakonttinen.fi ja siinä tulee kertoa selvästi mistä reklamoidaan ja miksi. Yritys käsittelee reklamaation kahden viikon kuluessa sen saapumisesta.

Laskutustiedot

Laskut toimitetaan pdf-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen tiia(at)tiiakonttinen.fi

Tmi Tiia Konttinen, Valkeisenkatu 18 B 5, 77600 Suonenjoki

Y-tunnus 1926653-8

Riita-asioiden käsittely

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiivi (Alternative Dispute Resolution).

Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

Riita-asiat käsitellään ensisijaisesti neuvottelemalla ja toissijaisesti Itä-Suomen Käräjäoikeudessa.

Muuta

Yritys käsittelee kaikki asiakas- ja kumppanuustiedot täysin luottamuksellisesti. Yritys sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakas- ja kumppanuustietoja kolmannelle osapuolelle ellei laki toisin määrää. Yritys säilyttää asiakkaiden sähköpostiosoitteet tietosuojalain mukaisesti. Kumppani ei voi yksipuolisesti siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Mikäli kumppani haluaa siirtää sopimuksen, tämä sopimus on ensin irtisanottava ja uuden kumppanin on tehtävä oma henkilökohtainen sopimus yrityksen kanssa. Yritys voi halutessaan lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen kampanjan tai lanseerauksen yhteydessä. Tällaisissa tilanteissa hyväntekeväisyyteen menevät rahat eivät vähennä kumppanin komissiota.

Muut kuin tässä sopimusehdoissa mainitut asiat sovitaan aina kirjallisesti joko sähköpostilla tai normaalin postin välityksellä. Tällöin molemmilla osapuolilla on mahdollisuus näyttää toteen sovitut asiat.

Suonenjoella 13.01.2018

Tiia Konttinen

Tmi Tiia Konttinen