Miten verkostomarkkinoija tai suoramyyjä voi hyödyntää blogia?

Minulta on kysytty paljon miten verkostomarkkinoija tai suoramyyjä voi hyödyntää blogia. Viimeksi toissaviikolla sain tästä aiheesta useamman kysymyksen.

Tässä postauksessa pohdin (ja annan ohjeita) siihen, miten verkostomarkkinoija tai suoramyyjä voi hyötyä blogista ja miten blogi voi tukea omaa liiketoimintaa. Postauksen pääpaino tulee olemaan sisällössä mutta sitä ennen haluan käydä muutaman asian läpi. Nämä asiat vaikuttavat olennaisesti siihen, miten paljon lukijoita blogi saa.

On tärkeää ymmärtää, että se, millä tavalla blogi käytännössä toimii voi olla ristiriidassa sen kanssa, miten verkostomarkkinoijaa on koulutettu. Vaikka monet yritykset ovat menneet kohti ihmisläheisempää otetta, taustalla on kuitenkin tavoite myydä tuotteita tai kasvattaa omaa tiimiä.

Verkostomarkkinoija saattaa pahimmillaan sortua samaan, mihin monet bloggaajat affiliatemarkkinoinnin kanssa:

Blogissa puhutaan vain tuotteista.

Ja se ei toimi koskaan.

Verkostomarkkinoija saattaa siis joutua miettimään ja haastamaan omaa ajatteluaan, kun hän lähtee hyödyntämään blogia oman työnsä tukena.

Lue myös tämä: 3 helppoa askelta bloggaamisen aloittamiseen

Blogista on apua ja tukea verkostomarkkinoijalle, kun hän on valmis muokkaamaan liiketoimintansa näkökulmaa tuotteista ihmisiin ja hän luottaa siihen, että kun blogin kanssa toimitaan oikealla tavalla, hänen liiketoimintansa kasvaa automaattisesti.

Miten verkostomarkkinoija tai suoramyyjä voi hyödyntää blogia?

Aivan ensimmäiseksi verkostomarkkinoijan täytyy päättää MIKÄ blogin tavoite on. Onko tavoitteena esimerkiksi

 • kouluttaa alalinjaa
 • saada lisää asiakkaita
 • saada lisää tiimin jäseniä
 • myydä tuotteita
 • vai jokin muu

Blogilla voi olla vain yksi tavoite. Jokainen näistä neljästä tavoitteesta vaikuttaa olennaisesti siihen, millaista sisältöä blogiin kirjoitetaan.

Verkostomarkkinoijat tykkäävät kertoa elämästään ja elämäntyylistä. Teoriassa tämä on ok mutta pitää muistaa, että jos lukija ei vielä näe itseään elämässä sitä elämäntyyliä mitä verkostomarkkinoija, hän ei todennäköisesti kiinnostu blogista.

Esimerkiksi jos minä alkaisin kirjoittaa siitä, miten paljon pystyn matkustamaan ulkomailla oman työni takia ja miten paljon rahaa tienaisin, se henkilö, joka on vasta aloittamassa bloggaamista, ei pysty kuvittelemaan itseään samaan tilanteeseen. Ja hyvin suurella todennäköisyydellä hän jättää bloggaamisen aloittamatta, koska hän ajattelee tällaisen tavoitteen olevan mahdotonta.

Lue myös tämä: TOP 5 keinoa tehdä blogin lukijoista sitoutuneita asiakkaita

Omasta elämäntyylistä liiallinen kertominen vie blogin fokuksen väärille raiteille. Elämästä ja elämäntyylistä voi silloin tällöin kertoa jotain mutta pääpaino pitää olla siinä, mikä blogin tavoite on. Palataan tähän hieman myöhemmin lisää.

Seuraava päätös on, KENELLE blogia kirjoitetaan. Tämä on kuitenkin helppoa, koska tavoite määrittelee sen selkeästi.

Seuraava askel on rajata blogi. Blogi on rajattu hyvin jo pelkän tavoitteen kanssa mutta kannustan silti miettimään aiherajausta vielä.

Esimerkiksi, jos tavoitteena on kouluttaa alalinjaa, aiherajaus voi olla

 • alalinjan kouluttaminen myyjiksi
 • alalinjan kouluttaminen kontaktointiin
 • alalinjan kouluttaminen oman tiimin kasvattamiseen
 • jne

Blogin aiherajaus aiheuttaa väistämättä sen, että ne henkilöt, jotka ovat aidosti kiinnostuneita aiheesta, tulevat lukemaan blogia.

Muista, että tavoitteena ei ole saada kymmenien tuhansien yleisöä, joita ei kiinnosta se mitä teet. Tavoitteena on saada sellainen yleisö, joka on kiinnostunut tai kiinnostuu siitä mitä teet.

Liian laaja aiherajaus tuo kyllä paljon lukijoita mutta he eivät sitoudu riittävästi. He eivät sitoudu, koska et pysty / ehdi kirjoittaa riittävästi heitä kiinnostavaa sisältöä. He saattavat käydä parin kuukauden välein blogissa huomatakseen, ettei mitään uutta ja mielenkiintoista sisältöä ole tullutkaan.

Tutustu myös tämä: Aloita bloggaaminen maksuttoman kurssin avulla

Blogipostausten määrä ei koskaan korvaa sisällön laatua. Yksikin laadukas postaus viikossa riittää, kun sisältöä julkaistaan systemaattisesti.

Tämän jälkeen päästään varsinaiseen asiaan ja tämän postauksen ytimeen: sisältöön.

Millaista sisältöä verkostomarkkinoijan kannattaa kirjoittaa blogiin?

Kuten aikaisemmin mainitsin, en suosittele täyttämään blogia lifestyle-tyyppisillä postauksilla. Ne voivat luoda mielikuvaa siitä, että tavoite (lukijan tavoite, mitä lukija haluaa) on liian vaikea saavuttaa. Kuljemme aina sitä kohti mikä on helppoa ja vaivatonta ja pyrimme pysymään kaukana siitä mikä on vaikeaa ja monimutkaista.

Kun tavoite ja ”kenelle” on selvillä, sisällön tuottaminen on oikeastaan aika helppoa. Se, mitä opetan valmennuksissani on, että blogi on väylä auttaa ihmisiä. Kyllä, tuotteetkin sitä tekevät mutta ennen kuin päästään puhumaan itse tuotteista, blogin avulla on rakennettava luottamus ja uskottavuus.

Blogin avulla madallamme kynnystä ottaa seuraava askel. Ensin on luotava suhde ja vahvistettava lukijan luottamusta siihen, että hänkin pystyy menestymään. Vasta sen jälkeen voidaan puhua mukaan tulosta, tuotteiden myynnistä ja menestyjäksi kasvamisesta.

Miten luottamus rakennetaan verkossa?

Luottamusta rakennetaan säännöllisillä blogipostauksilla. Yksikin laadukas postaus viikossa riittää. Tärkeää on, että postaustahti on säännöllinen.


[Sivuhuomautus: asetin itselleni tavoitteen, että julkaisen 3 postausta viikossa mutten onnistunut siinä. Olen vähentänyt postauksia 2 / viikko, jotka julkaisen tiistaisin ja lauantaisin. On tärkeää ymmärtää ja oppia, miten paljon postauksia pystyy viikossa kirjoittamaan. Määrä ei koskaan korvaa laatua.]


Liian pitkä ja harva postausväli vaikuttaa negatiivisesti luottamuksen rakentamiseen ja vähentää sitä olennaisesti. Epäluottamus on yksi suurimmista syistä, miksi tuotteita ei saada kaupaksi blogin avulla. Vaikka tuote olisi kuinka hyvä tahansa.

Luottamuksen rakentuminen vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Luottamus rakentuu keskimäärin 1 – 2 vuodessa vaikka se on mahdollista saavuttaa nopeamminkin laadukkaan sisällön avulla.

”Käsitteinä luotettavuus ja uskottavuus ovat keskenään sukulaisia, mutteivät synonyymejä. Uskottavuus on kuin kauneus – se on katsojan silmissä. Uskottavuuden rakentumisesta on useita erilaisia näkemyksiä, mutta joidenkin tutkijoiden ja psykologien mielestä se muodostuu kahdesta pääelementistä, luotettavuudesta ja asiantuntijuudesta.

Uskottavuuteen syntymiseen löytyy johtolankoja, kuten rehellisyys ja johdattelemattomuus. Verkkosivulla yrityksen rehellisyyttä voi kuvastaa esimerkiksi kolmannen osapuolen hyväksyntä. (Fogg 2002b, 122-125.)” (Lähde: Killström, Anne: Luottamusta herättävä verkkosivusto, 7)

Menestyvä verkostomarkkinoija joka hyödyntää blogia tehokkaasti, kirjoittaa sisältöä, joka auttaa ja hyödyttää lukijaa. WIIFM = What´s In It For Me on termi, joka verkostomarkkinoijan täytyy pitää mielessä jatkuvasti. Lukijaa ei kiinnosta se, mitä verkostomarkkinoija tekee vaan se, miten hän (lukija) pystyy saamaan samat asiat kuin verkostomarkkinoija.

Kun olin pankissa töissä, työni pääpaino oli joka kerta asiakkaan tarvekartoituksessa ja sen kautta oikeiden tuotteiden tarjoamisesta asiakkaan tarpeisiin(<= yksinkertaistettu esimerkki). Mikä siis hyödytti asiakasta parhaiten.

Kun siirryin yrittäjäksi ja sitä kautta bloggaajaksi, huomasin, että tämä sama lainalaisuus pätee myös verkossa. Siksi olen käyttänyt lukemattomia tunteja erilaisten kyselyiden tekemiseen. Kartoittanut suurimpia haasteita ja sen jälkeen kirjoittamalla lukijaa hyödyttävää sisältöä.

Kun verkostomarkkinoija onnistuu tässä, hänen bloginsa lukijamäärä kasvaa kohisten.

Millaista sisältöä kannattaa kirjoittaa? Käytännön esimerkki

Listaan seuraavaksi erilaisia ideoita ja esimerkkejä, millaisia postauksia blogiin voi kirjoittaa. Nämä pätevät jokaiseen verkostomarkkinointiyritykseen. Muista, että postausideat on valittu sen perusteella, mikä tavoite ja aiherajaus on. Tavoitetta voidaan aina tarkentaa tai laajentaa, jonka mukaan aiherajauskin muuttuu.

Aiherajausta voidaan laajentaa myöhemmin. Ja näin yleensä käy luonnostaan. Mutta luottamus, asiantuntijuus ja uskottavuus on ensin saatava rajatulla aiheella. Se on yksinkertaisesti nopeampaa ja helpompaa.

Tavoite

 • saada lisää tiimin jäseniä

Aiherajaus

 • tiimiläisten opastaminen miten päästä alkuun ja kehittyä tiiminjohtajaksi

Postausideoita

 • Mitä eroa on verkostomarkkinoinnilla ja suoramarkkinoinnilla?
 • Mitä eroa on verkostomarkkinoinnilla ja pyramidihuijauksella?
 • Millainen ihminen menestyy verkostomarkkinoinnissa?
 • Millaisia askeleita vaaditaan, jotta pääsee nousemaan tiiminjohtajaksi?
 • Miksi koulutustilaisuuksissa kannattaa käydä?
 • Mitä koulutustilaisuuksissa tapahtuu?

Näissäkin postausideoissa voidaan mennä syvemmälle

 • Verkostomarkkinoinnin historia
 • Eri verkostomarkkinointiyritysten vertailu
 • Pyramidihuijausten historia
 • Pyramidihuijausten tunnusmerkit
 • Verkostomarkkinoinnin tunnusmerkit
 • Suoramarkkinoinnin tunnusmerkit

Kuten huomaat, postauksilla on selkeä tavoite ja yhdessä postauksessa keskitytään yhteen rajattuun aiheeseen. Parasta tässä on se, että näitä postauksia voidaan linkittää toinen toisiinsa, jolloin pystytään antamaan lukijalle mahdollisimman kattava kuva siitä, mitä bloggaaja itse tekee.

Syy, miksi otin pyramidihuijauksen tähän on, että monet mieltävät edelleen verkostomarkkinoinnin pyramidihuijaukseksi. Kirjoittamalla avoimesti aiheesta ja tukemalla tietoa erilaisilla tutkimuksilla ja asiantuntijoiden haastatteluilla pystytään rakentamaan vahva uskottavuus siihen, että kyseessä ei ole pyramidihuijaus vaan verkostomarkkinointiyritys.

Pohjatyö on jokaisessa blogissa tehtävä. Pohjatyöhön kuuluu luottamuksen ja uskottavuuden rakentaminen, aiheen rajaus ja fokusointi sekä unelma-lukijan määrittely. Tämän lisäksi on olemassa oikea postausrakenne, jonka avulla kirjoitetaan aina laadukasta ja lukijaa hyödyttävää sisältöä.

Pinnaa minut Pinterestiin

Miten verkostomarkkinoija voi hyödyntää blogia

tiialogolla

Hei, olen Tiia Konttinen ja olen Suomen tuloksellisin yritysblogivalmentaja. Autan kunnianhimoisia yrittäjiä ja verkkovalmentajia kasvattamaan liikevaihtoa automatisoimalla myyntiä yritysblogin ja markkinointiatomaatioiden avulla.

Olen valmentanut yli 3000 bloggaajaa ja yrittäjää vuodesta 2016 alkaen hyödyntämään blogia ja sisältömarkkinointia myynnin kasvattamiseksi.

Olen myös tehnyt 500 000 € myyntiä hyödyntämällä yritysblogia ja digitaalisia tuotteita.

Jos olet kunnianhimoinen, haluat kasvattaa omaa liiketoimintaa ja rakastat kirjoittamista, olet tullut oikeaan paikkaan. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Uusin video 12.10.

Tarvitsen apua

Tilaa postaukset sähköpostiin

Tilaa tästä uusimmat blogipostaukset suoraan sähköpostiin.

Liity 298 tilaajien joukkoon