5 vinkkiä bloggaajan verotukseen

Tämänkin voi jakaa... kuten HBOn tunnarit

5 vinkkiä bloggaajan verotukseen. Bloggaajan on hyvä tietää, miten hänen saamiaan korvauksia kohdellaan verotuksessa. Olitpa ammatiksesi bloggaava tai harrastuspohjalta kirjoitteleva, joka kevät myös sinä joudut tekemään tilitystä edellisen vuoden tuloista ja menoista. Vaikka bloggaaminen onkin ollut pinnalla jo useamman vuoden, verottaja on tehnyt linjauksia blogien kautta saaduista tuotoista vasta viime aikoina.

Tässä artikkelissa kerron sinulle 5 vinkkiä ja huomionarvoista asiaa, jotka bloggaajan on hyvä tietää ennen veroilmoituksen palauttamista.

”Bloggaajien saamien tulojen käsittely tuloverotuksessa määräytyy yleisten sääntöjen nojalla ja riippuu myös bloggaajan verotuksellisesta asemasta (esimerkiksi onko hän työsuhteessa vai toimiiko ammatinharjoittajana).” -Verottaja

5 vinkkiä bloggaajan verotukseen

1. Bloggaajan tulot on rinnastettavissa palkkatuloon

Bloggaajan tuloina pidetään kirjoittamisen tai tuotteiden myyntien kautta saadut rahalliset korvaukset, tavarat tai muut edut, alennukset, lahjakortit, matkat sekä tapahtumakutsut. Mikäli saat esimerkiksi yhteistyökumppaniltasi 100,00 € lahjakortin, sinun tulee ilmoittaa se verotuksessasi tuloina.

Muuna kuin rahana maksetut korvaukset arvioidaan käyvän arvon perusteella, eli sen mukaan, miten paljon esimerkiksi tuotteesta saadaan myyntihintaa, jos tuotteen myy eteenpäin. Verottaja voi pitää bloggaajan toimintaa myös ammatin- tai liikkeenharjoittamisena (eli yrittäjyytenä), jos elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät. Yrittäjyyteen rinnastettavat tunnusmerkit ovat mm. yrittäjäriski, toiminnan jatkuvuus sekä tarkoitus saada ansioita.

Esimerkki: Bloggaaja ja yritys AB tekevät sopimuksen, jossa yritys ohjeistaa bloggaajaa tekemään tuote-esittelyjä sekä vastaamaan kyselyihin yrityksen omille nettisivuille. Yritys maksaa bloggaajalle tuntikorvauksen hänen tekemästään työstä. Korvaus on bloggajalle palkkaa.

Esimerkki: Yritys D ja bloggaaja tekevät sopimuksen, jossa bloggaaja osallistuu yrityksen tuotekehitystyöhön ja kirjoittaa sisältöä yrityksen nettisivuille. Työ tapahtuu yrityksen tiloissa ja yrityksen työvälineillä. Yrityksen maksama korvaus on bloggaajalle palkkaa.

2. Työkorvaus on rinnastettavissa yrittäjyyteen

Bloggaajan saama tulo on luonteeltaan työkorvausta, jos se maksetaan bloggaajalle tämän tekemän työn, tehtävän tai palveluksen perusteella. Mikäli bloggaajan kirjoittaman blogiartikkelin tekijänoikeus säilyy bloggaajalla itsellään, silloin bloggaajan saama korvaus on työkorvaus ja rinnastettavissa elinkeinotoiminnan tuloksi. Työkorvaus maksetaan, kun bloggaajan ja yrityksen välillä on toimeksiantosuhde.

Esimerkki: Bloggaaja kirjoittaa omaan blogiin satunnaisesti ja saa eri mainostajilta silloin tällöin tavaralahjoja mutta toiminta on pääsääntöisesti pienimuotoista. Tavaralahjojen käypä arvo on bloggaajan veronalaista ansiotuloa. Tällöin kyseessä on bloggaajan saama työkorvaus.

Lue myös tämä: Bloggaajan tulot ja verot | Mitä on hyvä huomioida?

3. Käyttökorvaus on rinnastettavissa yrittäjyyteen

Blogikirjoituksen tai sen käyttöoikeuden luovuttamisesta saatu vastike voi olla käyttökorvausta. Esimerkiksi bloggaajalta tilatusta kirjoituksesta hänelle maksettu korvaus on käyttökorvausta, jos kirjoituksen tekijänoikeus siirtyy sopimuksen mukaan tilaajan käyttöön. Samoin bloggaajan itse tarjoamasta artikkelista saama korvaus on käyttökorvausta, jos artikkelin tekijänoikeus siirtyy artikkelin ostajalle.

Käsitteet työ- ja käyttökorvaus ovat pelkästään verotukseen liittyviä.

Esimerkki: Bloggaaja on sopinut yrityksen kanssa kirjoittavansa yrityksen nettisivuille ruoka-aiheisia kirjoituksia ja reseptejä artikkelikohtaista palkkiota vastaan. Sopimuksen mukaan artikkelien tekijänoikeudet siirtyvät yritykselle. Bloggaajan yritykseltä saama korvaus on käyttökorvausta.

4. Mainoslahjat

Tavanomaiset mainoslahjat eivät ole bloggaajan veronalaista tuloa. Tällaisia ovat esimerkiksi arvoltaan vähäiset esineet ja tavarat, joissa on mainostajan logo ja joita ei voi helposti muuttaa rahaksi. Jos korvaukseksi blogikirjoituksesta kuitenkin on sovittu tällainen mainoslahja, sen käypä arvo on bloggaajan veronalaista ansiotuloa.

5. Kulujen vähentäminen

Bloggauksesta aiheutuneet kustannukset ovat vähennettävissä bloggaustuloista tulonhankkimismenojen yleisten vähentämissääntöjen nojalla. Jos bloggaaminen on luonteeltaan harrastustoimintaa, siihen kohdistuneiden kulujen perusteella ei vahvisteta tappiota. Vähentämättä jääneet kulut saa kuitenkin vähentää myöhempinä vuosina bloggaamistoiminnasta saatavista tuloista.

Verottaja tekee viran puolesta 750 € tulonhankkimisvähennyksen.*  Tuon summan ylittävät kulut voi bloggaaja vähentää verotuksessaan. Muistathan pitää kuitit tallessa, sillä verottaja voi tehdä verotarkastuksen vielä 5 vuoden kuluttuakin.

6. Bonus vinkki – Ennakonpidätys

Jos bloggaaja ei ole ilmoittautunut ennakkoperintärekisteriin, maksajan (yrityksen) on tehtävä ennakonpidätys työ- ja käyttökorvauksista, vaikka verottaja katsoisi, että bloggaaja on yrittäjä. Tällöin työnantajan sosiaaliturvamaksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa.

Jos taas bloggaaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, yrityksen ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta. Ennakkoperintärekisteriin merkitty bloggaaja huolehtii veroistaan itse maksamalla Verohallinnolle ennakkoveroa. Verohallinto määrää ennakkoverot etukäteen.

Summa Summarum

Nyt tiedät 5 vinkkiä bloggaajan verotukseen. Kirjaa itsellesi kaikki vuoden aikana saadut tulot eli korvaukset, lahjat ja palkkiot, jonka jälkeen kirjaa ylös blogin ylläpitämisestä aiheutuneet menot, kuten mm. palvelin, tietokone ja nettiliittymä. Korjaa tiedot veroehdotelmaan (joko paperiseen tai sähköiseen) ja lähetä. Muista, että verottaja tekee automaattisesti 750 € suuruisen tulonhankkimisvähennyksen, joten sen yli menevät menot lisää veroilmoitukseesi.

Lähteet: Vero.fi ja Taloustaito lehti

Kuva bongattu rakentaja.fi sivuilta =D

* Summa ja linkki päivitetty 11.3.2019

Tämänkin voi jakaa... kuten HBOn tunnarit

Julkaistu kategoriassa: