Vakuuttavan kieliasun merkitys myyvässä tekstissä – Kannattaako pilkkua viilata?

Tämänkin voi jakaa... kuten HBOn tunnarit

Vakuuttavan kieliasun merkitys myyvässä tekstissä. Kannattaako pilkkua viilata? Millainen on vakuuttavan kieliasun merkitys myyvässä tekstissä? Surffailetko usein netissä kukkaronnyörit löysällä valmiina ostamaan kaiken, mitä eteen tulee? Tuskinpa. Itse asiassa useimmat meistä pitävät rahoistaan hyvinkin tiukasti kiinni.

Myyvän tekstin tarkoitus on poistaa lukijan eli potentiaalisen asiakkaan ostamisen esteet ja vakuuttaa hänet siitä, että tuote tai palvelu kannattaa hankkia.

Jos oikein hyvin käy, markkinointiteksti päätyy sellaisen lukijan silmien eteen, joka on etsimässä apua juuri siihen ongelmaan, jonka tuote ratkaisee. Tällöin voi olla, että tuote ostetaan kaikesta huolimatta.

Yleensä lukijat kuitenkin epäröivät. Onko tuote tai palvelu sopiva juuri hänelle? Onko hyöty niin merkittävä, että hän haluaa luopua kovalla vaivalla ansaituista rahoistaan? Onko nyt oikea aika ostaa?

Vakuuttavan kieliasun merkitys myyvässä tekstissä

Mahdollisen asiakkaan epäilyksiä voi poistaa kirjoittamalla huolellista ja kieliasultaan vakuuttavaa tekstiä. Kieliasuun panostamisesta on monenlaista hyötyä myyvässä kirjoittamisessa:

  • Viimeistelty teksti lisää luotettavuutta itse sisältöä kohtaan.
  • Sujuva kieli saa jatkamaan lukemista.
  • Selkeä teksti vähentää väärinkäsityksiä.

Viimeistelty teksti lisää luotettavuutta itse sisältöä kohtaan

Huolellinen ja loppuun asti mietitty teksti on eräs luottamusta vahvistava tekijä. Paikoillaan olevat pilkut ja yhteen kirjoitetut yhdyssanat saattavat joidenkin mielestä vaikuttaa turhalta nillitykseltä, kunhan asia tulee selväksi, mutta todellisuudessa kieliasu rakentaa kuvaa kirjoittajasta ja hänen osaamisestaan ja sitä kautta tarjotun tuotteen tai palvelun laadusta.

Kun teksti on huolellista, se antaa julkaisijasta luotettavan ja uskottavan vaikutelman. Kiinnittämällä huomiota tekstin sisältöön ja sen kieliasuun voi osoittaa, että on ammattimainen toimija, jolla on sekä resursseja että ymmärrystä panostaa kieleen.

Sen sijaan virheitä vilisevä teksti voi saada lukijan ajattelemaan, että kirjoittaja on yhtä huolimaton muissakin asioissa, mikä ei välttämättä kannusta hankkimaan tarjottua tuotetta tai palvelua. Virheet voivat lukijan silmissä näyttäytyä välinpitämättömyytenä ja saada hänet kyseenalaistamaan myös tekstin varsinaisen sisällön uskottavuutta.

Vakuuttavan kieliasun merkitys

Sujuva kieli saa jatkamaan lukemista

Sujuvasti kirjoitettu teksti pitää lukijan otteessaan. Kun mielenkiinto ei herpaannu kielellisiin kömpelyyksiin, lukija jatkaa todennäköisemmin tekstin lukemista, mikä puolestaan lisää oston mahdollisuutta.

Niin sanottu hyvä kieli on monesti huomaamatonta: teksti soljuu eteenpäin vaivatta. Jos teksti on kovin sekavaa, lukija joutuu jatkuvasti pysähtelemään ja miettimään, mitä oikein halutaan sanoa. Kiinnostus itse sisältöä kohtaan on menetetty, kun kaikki huomio kiinnittyy kirjoitusvirheisiin.

Tarjoamalla miellyttävän lukukokemuksen voi myös viestiä asenteesta asiakasta kohtaan: oivaltavalla ja sujuvalla kielenkäytöllä voi osoittaa, että arvostaa asiakkaan aikaa ja haluaa tarjota tälle vain parasta, niin tekstin kuin tuotteen muodossa.

Selkeä teksti vähentää väärinkäsityksiä

Tekstin kieliasuun kannattaa kiinnittää huomiota myös siksi, että siten varmistetaan se, että viesti ymmärretään halutulla tavalla. Kasvokkain tapahtuvassa kommunikaatiossa on aina mahdollisuus selventää hämäräksi jääneitä asioita, jos näyttää siltä, että asiakas epäröi tai ei ymmärrä. Kirjallisessa viestinnässä viestin pitäisi mennä perille kerralla.

Markkinointiteksteissä ei siis ole hyvä asia, jos lukija ei heti tajua, millaista tuotetta myydään tai mitä kaikkea siihen sisältyy. Pahimmillaan voi syntyä väärinkäsityksiä, jotka saavat lukijan pettymään, antamaan negatiivista palautetta tai hylkäämään koko tuotteen.

Kun teksti on ymmärrettävää, asiakas tietää, mitä hänelle tarjotaan ja mitä hän saa. Selkeydestä on muutakin hyötyä. Se voi esimerkiksi vähentää yhteydenottoja asiakaspalveluun, mikä säästää yrittäjän resursseja.

Huolellisen ja kieliopin mukaisen kieliasun ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa tylsää tai jäykkää tekstiä, mikä on yleinen harhaluulo. Yleisten kielioppikäytäntöjen noudattaminen ei millään tavalla estä kielellä leikittelyä. Sääntöjäkin voi harkitusti rikkoa, kunhan tietää, mitä on tekemässä.

On myös hyvä muistaa, että yksittäiset kirjoitusvirheet eivät kaada maailmaa. Meille jokaiselle voi joskus jäädä typoja, joten kannattaa olla armollinen niin itseään kuin muitakin kohtaan.

Jos myyvän tekstin kirjoittaminen tai kielioppiasiat tuottavat tuskaa, työ kannattaa ulkoistaa ammattilaiselle. Säästyy sekä aikaa että hermoja, kun voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja jättää itselleen epämieluisat tehtävät niille, jotka niistä nauttivat.

*****************************

Vieraskynä – Saara Lindström, Pilkunviilaamo

Saara on ammatiltaan kääntäjä. Yrityksensä Pilkunviilaamon kautta hän tarjoaa kivaa kielenhuoltoa sekä hioo erilaisten tekstien pilkut ja muut kielioppiasiat kuntoon, jotta tekstin kirjoittaja näyttäytyy mahdollisimman positiivisessa valossa.

Tämänkin voi jakaa... kuten HBOn tunnarit