Kilpailut ja markkinointiarpajaiset myynninedistämiskeinoina – juristin vinkit ja vihjeet

Kilpailut ja markkinointiarpajaiset myynninedistämiskeinoina. Kilpailujen ja arvontojen järjestäminen on suosittu markkinointitekniikka. Yleisösi saadaan entistä kiinnostuneemmaksi ja tietoisemmaksi brändistäsi. Sosiaalisessa mediassa pienenkin yrittäjän tai bloggaajan on melko helppo alkaa kasvattaa omaa näkyvyyttään järjestämällä tällaisia mainoskampanjoita. Usein arvontoja voidaan järjestää yhteistyössä jonkun palkintoa sponsoroivan tahon kanssa, mutta tällöinkin pitää muistaa, että lähtökohtaisesti yrittäjä tai bloggaaja, joka mainoksen järjestää, on itse vastuussa kampanjan lainmukaisuudesta.

Vaikka somekilpailut ja -arvonnat ovat kätevä keino tunnettuuden lisäämiseksi, niiden järjestämiseen liittyy kuitenkin monia asioita, joita on otettava juridisesti huomioon. Tiedämme kuinka haastavilta ylenmääräiset lainsäädännölliset velvoitteet voivat tuntua, mutta älä huolestu. Kirjoitimme tämän postauksen tehdäksemme asiat entistä selkeämmiksi sinulle. Kun ymmärrät keskeisimmät käsitteet ja lainsäädännön, voit turvallisin mielin ryhtyä järjestämään arvontoja ja kilpailuja, jos ne tuntuvat kiinnostavalta markkinointistrategialta.

Kilpailut ja markkinointiarpajaiset myynninedistämiskeinoina – juristin vinkit ja vihjeet

Tämä artikkeli on kirjoitettu soveltaen sekä Suomen voimassa olevaa markkinointilainsäädäntöä ja markkinointiarpajaisia koskevia verotussäännöksiä että yksinkertaistamisen vuoksi ainoaksi esimerkiksi valitun Instagram-alustan omia ohjeistuksia.  Sosiaalisen median alustojen käyttöehdot ja markkinointikampanjaohjeistukset muuttuvat aika ajoin, joten tarkista aina ennen kampanjan käynnistämistä voimassa olevien ehtojen ja ohjeiden sisältö. Tämä artikkeli perustuu ohjeisiin sellaisina kuin ne olivat 29.6.2020.

Postauksemme rakentuu seuraavasti: aluksi käsittelemme markkinointilainsäädäntöä ja kilpailun ja markkinointiarpajaisten eroja. Sen jälkeen käytämme case studyna Instagramia, jonka osalta esittelemme 7 virhettä arpajaisissa tai kilpailuissa. Lopuksi syvennymme hieman tarkemmin vielä verotukseen.

SATTUMANVARAISISTA EDUISTA

Markkinoinnissa käytetään termiä sattumanvarainen etu, kun puhutaan erilaisista kuluttajille suunnatuista arvonnoista, kilpailuista ja peleistä, joiden voittaminen perustuu yleensä joko kokonaan tai osittain puhtaasti sattumaan. Toinen nimitys on markkinointiarpajaiset. Puhun tässä postauksessa pääasiassa markkinointiarpajaisista, koska se mielestäni kuvastaa paremmin menetelmän tavoitetta ja keinoja. Käytti kumpaa termiä tahansa, kyse on kuitenkin pohjimmiltaan siitä, että kuluttajalla ei ole mitään keinoa etukäteen varmistua siitä, saako hän koskaan mitään palkintoa.

Markkinointiarpajaiset voidaan jakaa kahteen kategoriaan: vastikkeellisiin ja vastikkeettomiin. Vastikkeelliset sattumanvaraiset edut edellyttävät, että kuluttaja hankkii kyseisen hyödykkeen tai vähintäänkin tekee tarjouksen sen ostamisesta. Vastikkeettomissa vastaavissa eduissa kaikilla kuluttajilla on mahdollisuus osallistua arvontaan tai kilpailuun huolimatta siitä, ostavatko he tuotetta.

Markkinointiarpajaiset tulee erottaa varsinaisista arpajaisista, joita koskee arpajaislaki (1047/2001).

MIKÄ ON KILPAILUN JA MARKKINOINTIARPAJAISTEN ERO?

Tavalliset ihmiset käyttävät hyvin sekavasti käsitteitä kilpailu ja arpajaiset. Juridisessa mielessä näillä kahdella on kuitenkin selkeä ero, joten onkin syytä aloittaa käsitteiden määrittelystä.

Kuten edellä kuvatulla tavalla markkinointiarpajaisten kohdalla voitto perustuu sattumaan, niin kilpailussa se taas perustuu tietoon tai taitoon. Joskus kuluttaja saattaa tietää olevansa paras osallistuja ja näin ollen voittavansa pääpalkinnon.

Erottelulla on erityinen merkitys verotuksessa: markkinointiarpajaisista saatu voitto on verovapaata, ja markkinoijan tehtäväksi jää maksaa arpajaisvero. Markkinointikilpailussa taas voittaja ansaitsee joko tiedoillaan tai taidoillaan voittonsa, jolloin palkinnot ovat voittajalle verotettavaa ansiotuloa. Markkinointiarpajaiset voivatkin olla helpompi taktiikka sekä järjestäjän että osallistujan näkökulmasta verotussyistä johtuen.

7 VIRHETTÄ INSTAGRAM-ARPAJAISISSA JA KILPAILUISSA

1 | SINULLA EI OLE VIRALLISIA SÄÄNTÖJÄ

Kuinka usein näen kilpailun tai arvonnan ilman virallisia sääntöjä Instagramissa? Liian usein. Yleensä vain suurimmat brändit ja isot yritykset käyttävät niitä säännöllisesti, mutta heillekin sattuu jatkuvasti erehdyksiä. Varsinkin kun arvonta toteutetaan kaupallisessa yhteistyössä vaikuttajan kanssa, virheitä näkee koko ajan.

Aina kun näen pienen brändin tai yrityksen tarjoavan virallisia sääntöjä arvonta- ja kilpailukampanjoiden yhteydessä, olen innoissani etsimässä niistä lisää tietoa. Jos he ovat ammattitaitoisia tällaisissa todella tärkeissä mutta monen mielestä vähäpätöisissä asioissa, olen ehdottomasti kiinnostunut olemaan heidän kanssaan tekemisissä.

Älä koskaan aliarvioi tällaisten asioiden vaikutusta asiakkaisiisi tai potentiaalisiin asiakkaisiisi. Vaikka olenkin alaan perehtynyt juristi, uskon, että muutkin kyllä huomaavat tällaisen professionaalisuuden, mikä ei koskaan ainakaan laske pisteitäsi potentiaalisen asiakkaasi silmissä.

Edellä esitetty ei tietenkään ole tärkein syy sääntöjen lisäämiseen. Tärkein syy on yksinkertaisesti se, että sosiaalisen median alustat, kuten Instagram ja Facebook, velvoittavat sinut sellaiseen. Jos et noudata alustan ohjeistuksia, kampanjasi saatetaan poistaa. Kuvittele, kuinka paljon harmia tällaisesta pienestä mokasta voi olla!

Asiakkaat ihmettelevät, mitä kiehtovalle kilpailulle tapahtui, kun se katosi kuin tuhka tuuleen. Tällaiset takaiskut ovat vahingollisia kenen tahansa yrityksen imagolle, joten asiaan on syytä suhtautua riittävällä vakavuudella.

Todellinen syy siihen, miksi sinulla pitäisi ihan oman itsesi tai yrityksesi kannalta ajateltuna olla säännöt, on se, että se on pohjimmiltaan sopimus sinun/yrityksesi ja arvontaan tai kilpailuun osallistujan välillä. Se määrittelee teidän välisen suhteenne ja antaa molemmille oikeuksia ja velvollisuuksia, joita teillä ei olisi muutoin.

Se antaa suojaa myös sitä vastaan, jos sinun ja osallistujan välille kehkeytyisi riita.  Suositeltavin tapa on lisätä linkki verkkosivullesi, jolla on oma sivu virallisille säännöille. Muista olla muuttamatta sääntöjä kampanjan käynnistämisen jälkeen.

3 | EHDOT JA RAJOITUKSET KILPAILUUN TAI ARVONTAAN OSALLISTUMISELLE

Sinun tulisi promootiotehtävissä laittaa ehdoksi ikä ja asuinpaikka, jos ne sisältyvät osallistumisedellytyksiin. Voit yksinkertaisesti sanoa jotain tähän tyyliin: ”Giveaway avoin 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille Suomessa vakituisesti asuville henkilöille.”

Muista, että usein alaikäisiä suojaa tiukempi sääntely, ja jos mainostat monilla maantieteellisillä alueilla (ulkomaiset lainkäyttöalueet), et todennäköisesti noudata paikallisia säädöksiä.

Jos on olemassa muita ehtoja, esimerkiksi että osallistujan profiilin on oltava julkinen eikä yksityinen tai että osallistujien on maksettava postikulut, sinun on ilmoitettava tästä alkuperäisessä mainosviestissä.

4 | ET KERRO KAUPALLISISTA YHTEISTÖISTÄ

Jos palkinnon sponsoroi kolmas osapuoli ja paljastat tämän, useimmissa tapauksissa ja lainkäyttöalueilla sinua pidetään kaupallisessa yhteistyössä kyseisen osapuolen kanssa. Näin on myös Suomessa. Tämä tarkoittaa, että (vaikuttajien) markkinointiin ja kuluttajansuojaan liittyvä asiaa koskeva asetus ja suuntaviivat tulevat merkityksellisiksi. Tärkeintä on, että sinun on paljastettava selvästi kaupallinen suhde.

Suomessa turvallisin vaihtoehto on aloittaa mainosviestisi valitsemalla #mainos, #kaupallinenyhteistyö, #ad, #advertisement tai “Kaupallisessa yhteistyössä [Osapuoli X]:n kanssa”. Pelkkä sanan yhteistyö käyttö ei ole missään kaupallisessa yhteistyötilanteessa riittävää, koska siitä ei käy ilmi kaupallisten yhteistöiden luonne – yhteistöitä kun voi olla kaikenlaisia muitakin kuin kaupallisia. Muista, että useimmissa lainkäyttöalueissa, mukaan lukien Suomi, ei riitä, että käytetään vain maksettua kumppanuustyökalua.

5 | SOVELTUVIEN SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN

Instagram velvoittaa sinut noudattamaan kaikkia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat kilpailuja, lahjoja ja arvontoja sinun lainkäyttöalueellasi. Nämä vaihtelevat yksityiskohtaisesti, joten varmista, että tiedät, mikä on sinulle tärkeää.

Esimerkiksi jos joudut rekisteröimään sen tai saamaan jonkin viranomaisen hyväksynnän, sinun on tehtävä se myös noudattaaksesi Instagram-ohjeita. Tämä on hyvä ottaa huomioon etenkin verotuksen kannalta Suomessa.

6 | KÄYTTÄJIEN KANNUSTAMINEN TÄGÄÄMÄÄN SÄÄNTÖJENVASTAISESTI

Yksi Instagram-säännöistä, jota usein ei huomioida, on se, että et voi tehdä virheellistä merkintävaatimusta. Sisältöä ei saa merkitä virheellisesti tai rohkaista käyttäjiä merkitsemään sisältöä virheellisesti. (Ei esimerkiksi saa rohkaista ihmisiä merkitsemään itseään kuviin, jos he eivät ole kuvassa.) Arvaa kuinka monta kampanjaa lopetetaan, koska tätä sääntöä ei noudateta?

Tällaisten strategioiden sijaan, nykyisten ohjeiden valossa, suosittelemme lämpimästi valitsemaan strategiaksenne käyttää hashtageja, pyytämään luovia kuvatekstejä tai jakamaan mainosviestin tarinoissa.

7 | INSTAGRAM-KAMPANJOIDEN PAKOLLISET EHDOT

Instagram-kampanjoissa on oltava seuraavat tiedot:

  • Jokaisen osallistujan on vapautettava Instagram kaikesta vastuusta.
  • Kampanjan on ilmoitettava, ettei Instagram sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin.

On hyvä liiketoimintatapa noudattaa Instagram-sääntöä, jonka mukaan jokaisen osallistujan on vapautettava Instagram, joten muista sisällyttää tämä viesteihisi ja sääntöihisi.

Instagramin tähän ohjeeseen liittyvän sanamuodon käyttäminen on yksinkertaisin tapa, joten ehdotuksemme kuuluu: ”Instagram ei millään tavalla sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kilpailua/arvontaa eikä Facebook mitenkään liity siihen.”

On syynsä, miksi Instagram käyttää verbejä ohjeiden kyseisessä osassa, eikä ole sama asia mainita VAIN ”sponsoroitu” tai ”suosittelema”, mitä usein näkee.

INSTAGRAM EI VASTAA KAMPANJOIDEN HALLINNASTA

Instagramin ohjeissa todetaan seuraavasti: ”Me emme auta sinua kampanjan hallinnassa emmekä voi neuvoa, vaaditaanko käyttäjäsisällön käyttöön suostumus tai miten tarvittavat suostumukset hankitaan.”

Käyttäjäsisältöjä koskeva suostumus onkin yksi kompastuskivistä sellaisissa kampanjoissa, jotka toteutetaan ilman ammattitaitoista suunnittelua. Tekijänoikeuksien lisensointi voidaan toteuttaa monilla erilaisilla järjestelyillä.

Instagram-mainosohjeet

Kuten Instagram-kampanjaohjeissa selvästi todetaan, Instagramin käyttäminen kampanjoissa tapahtuu omalla vastuulla. Tämä tarkoittaa muun muassa, että jos et noudata Instagramin ohjeita, saatat pahimmassa tapauksessa peruuttaa tilisi. (Esimerkiksi jos käytät jatkuvasti sääntöjenvastaisia ​​kilpailuja ja lahjoja tililläsi.)

Toiseksi vaadittujen sääntöjen ja määräysten noudattamatta jättäminen tekee yrityksestäsi ja brändistäsi helposti tietämättömän ja amatöörimäisen oloisen. Tällä on olennaisesti negatiivinen vaikutus tuotemerkin maineeseen. Tämä pätee myös kaikkiin vaikuttajiin, joita tuotemerkit käyttävät markkinoinnissaan, mutta luonnollisesti vaikuttajilla on myös oman maineen suojaaminen intresseissään.

Koska vaikuttajat ovat kaupallisen yhteistyön ammattilaisia, heidän tulisi olla tietoisia kyseistä toimintaa koskevasta lainsäädännöstä. Influensserin on välttämätöntä tuntea niitä koskevat säännöt itsensä laillisen suojelemiseksi. (Asiaa edistää myös, jos influensseri on tietoinen vaikuttajayhteistöitä koskevista sopimusoikeudellista kysymyksistä.)

Linkki Instagramin markkinointisääntöihin löytyy tästä: https://www.facebook.com/help/instagram/179379842258600?helpref=uf_permalink


Vieraskynä

Jemima Nyströmillä on useiden vuosien työkokemus lakimiehen tehtävistä asianajotoimistossa sekä itsenäisenä lainopillisena konsulttina. Hän on erikoistunut erityisesti digitaaliseen liiketoimintaan, immateriaalioikeuksiin sekä some- ja markkinointijuridiikkaan ja perustikin tänä keväänä Lakitoimisto Vedinorin (www.vedinor.com) voidakseen keskittyä palvelemaan kansainvälisiä ja kotimaisia asiakkaita nimenomaisesti näillä sektoreilla.

Jemiman uniikki erikoistumisalue takaa monipuolisen kokemuksen ja näkemyksen muun muassa digitaalisen ja IPR-painotteisen liiketoiminnan suojaamisesta ja strategioista. Toisena yrityksenä Jemimalla on inspiroivaa juridista sisältöä tuottava palvelu BeLegally, josta saa myös korkealaatuisia sopimusmalleja.

Jemiman mielestä parasta juristi-yrittäjän työssä on saada auttaa asiakkaita onnistumaan liiketoiminnassaan ja onnistua heidän sisältöjensä, työn ja etujen suojaamisessa. Vapaa-ajalla Jemima tykkää luonnossa liikkumisesta, taiteesta ja kulttuurista sekä kirjoittelee aina kun ehtii kommelluksia täynnä olevia seikkailutarinoita oman elämänsä sankarittarista. Lue lisää Jemiman blogista: https://vedinor.com/

Julkaistu kategoriassa:
tiialogolla

Hei, olen Tiia Konttinen ja olen Suomen tuloksellisin yritysblogivalmentaja. Autan kunnianhimoisia yrittäjiä ja verkkovalmentajia kasvattamaan liikevaihtoa automatisoimalla myyntiä yritysblogin ja markkinointiatomaatioiden avulla.

Olen valmentanut yli 3000 bloggaajaa ja yrittäjää vuodesta 2016 alkaen hyödyntämään blogia ja sisältömarkkinointia myynnin kasvattamiseksi.

Olen myös tehnyt 500 000 € myyntiä hyödyntämällä yritysblogia ja digitaalisia tuotteita.

Jos olet kunnianhimoinen, haluat kasvattaa omaa liiketoimintaa ja rakastat kirjoittamista, olet tullut oikeaan paikkaan. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Uusin video 12.10.

Tarvitsen apua

Tilaa postaukset sähköpostiin

Tilaa tästä uusimmat blogipostaukset suoraan sähköpostiin.

Liity 298 tilaajien joukkoon