Mitä eroa on laskeutumissivulla, myyntisivulla ja kotisivulla?

Mitä eroa on laskeutumissivulla, myyntisivulla ja kotisivulla? Tässä postauksessa käyn läpi mitä eroa ja mitä yhteistä näillä sivuilla on ja missä tilanteessa nämä sivut ovat tarpeelliset.

Mitä eroa on laskeutumissivulla, myyntisivulla ja kotisivulla?

Aloitetaan helpoimmasta eli kotisivusta. Terminä ”kotisivu” voidaan käyttää joko yksittäisestä, tietyllä domainilla olevasta sivusta tai sitten koko kotisivustosta.

Esimerkiksi tiiakonttinen.fi voidaan tulkita kotisivuksi mutta myös sen etusivua voidaan kutsua kotisivuksi.

Kotisivu voi koostua useammasta eri sivusta, joiden käyttötarkoitus vaihtelee. Sekä laskeutumissivu että myyntisivu voivat olla koko kotisivun yksittäisiä sivuja.

Kotisivun tehtävänä ei ole pelkästään konvertoida kävijät asiakkaiksi vaan enemmänkin kertoa monipuolisesti siitä millainen yritys tai yrittäjä on, miten hän voi auttaa ja keitä hän auttaa. Kotisivulle voidaan koota palautteita (kuten esimerkiksi tämä) sekä kertoa tiiviimmin palveluista ja tuotteista.

Kotisivulla on aina selkeä navigaatio (menu) ja kotisivujen tehtävänä on saada mahdollisimman laaja yleisö tulemaan vierailulle. Näistä kävijöistä osa ohjataan laskeutumissivulle ja myöhemmin myyntisivulle.

Jos ajatellaan, että kotisivuilla käy kuukaudessa 5000 ihmistä, heistä 60 % olisi tärkeää saada konvertoitua ensin sähköpostilistalle. Tämän jälkeen sähköpostilistalla olijoista on tärkeää saada 5 % konvertoitumaan asiakkaiksi.

Minimiprosentit laskeutumissivulla tulee olla 20 % ja myyntisivulla 2 %. Kun nämä saavutetaan, sen jälkeen voidaan lähteä tekemään pikkuhiljaa pieniä muutoksia, joiden avulla prosentteja nostetaan.

Myyntisivu

Laskeutumissivu

Laskeutumissivu (landing page, squeeze page) on puolestaan aina yksittäinen sivu. Laskeutumissivulla on vain yksi tarkoitus, saada kävijä liittymään sähköpostilistalle.

Laskeutumissivulla ei ole perinteistä navigaatiota ja jos laskeutumissivun tekee omille kotisivuille, sekä ylä- että alaosat (header and footer) kannattaa poistaa käytöstä. WordPressillä tämä onnistuu hyvin valitsemalla oletussivupohjasta ”No Header/Footer” asetus.

Laskeutumissivulle tultaessa kävijällä on siis vain kaksi vaihtoehtoa:

  1. joko liittyä sähköpostilistalle
  2. tai poistua sivulta kokonaan

Kaikki ylimääräiset linkit häiritsevät tätä tehtävää ja siksi linkit laskeutumissivun ulkopuolelle tulee pitää minimissään. Ainostaan linkki tietosuoja- tai rekisteriselosteeseen on sallittu.

Laskeutumissivu on tyypillisesti hyvin tiivis, jopa niin tiivis, että kaiken informaation saat nähtäväksi samalla kertaa. Joskus voi olla tarpeellista lisätä palautteita tai muuta informaatiota mutta mitä tiiviimmin pystyt asiat esittämään, sen parempi.

Alla on esimerkki laskeutumissivusta. Klikkaamalla alla olevaa kuvaa, pääset katsomaan sen sivuna.

laskeutumissivu

 

Myyntisivu

Myyntisivu on nimensä mukaisesti sivu, jonka tarkoituksena on saada myyntiä aikaan. Se on myyntisivun ainoa tehtävä.

Myös tällä sivulla ei tule olla linkkejä muille sivuille, laskeutumissivuille, blogiin tai muualle. Ainoastaan linkki kassalle on sallittu.

Koska myyntisivun tarkoituksena on saada asiakkaat ostamaan, linkit muualle häiritsevät tätä tapahtumaa. Jos asiakas saa valita, hän valitsee aina ilmaisen vaihtoehdon.

Joko luit tämän: Mikä on myyntisivu ja miksi se on olennainen osa myyntitunneliasi?

Myyntisivun tulee tarjota lukijalle niin houkutteleva tarjous, että he eivät voi sanoa sille ”ei”. Parhaat myyntisivut konvertoivat, koska ne antavat riittävästi informaatiota päätöksenteon tueksi ja niiden lukijat kokevat, että heidän tulee toimia juuri nyt.

Jos asiakas jää pohtimaan ja viivyttää päätöksentekoa, silloin sivu ei toimi odotetulla tavalla.

Myyntisivun pituus vaihtelee lyhyestä pitkään. Hyvä nyrkkisääntö on, että mitä arvokkaampi tuote tai palvelu on, sitä enemmän asiakas tarvitsee tietoa päätöksenteon tueksi ja sitä pidempi myyntisivun tulee olla.

  • Lyhyet myyntisivut toimivat parhaiten verkkokaupoissa,
  • pitkät myyntisivut verkkokursseille, verkkovalmennuksille, henkilökohtaiselle valmennukselle, ryhmävalmennuksille ja tietynlaisille palveluille.

Joskus myyntisivulta voidaan ohjata asiakas varaamaan puhelu ennen lopullista ostopäätöstä. Tämä riippuu kuitenkin kohderyhmästä, palvelusta, tuotteesta sekä sen hinnasta.

On täysin mahdollista myydä 5000 euron arvoista tuotetta tai palvelua myyntisivun kautta mutta kuten aikaisemmin mainitsin, tähän on olemassa nyansseja, jotka määrittelevät, onko se järkevää.

Tässä kohtaa myyntisivun tilastot tulevat tarpeellisiksi. Kuinka moni henkilö käy myyntisivulla ja kuinka moni ostaa. Näistä saadaan laskettua konversio, joka kertoo onko myyntisivun informaatio riittävä vai tarvitaanko jotain muuta.

Myyntisivun pituus

Yksi pisimmistä myyntisivuista, johon olen koskaan törmännyt, oli 42 A4 liuskaa pitkä. Ja voin sanoa, että tuon sivun lukeminen ei edes tuntunut työläältä. Moni yrittäjä ei halua kirjoittaa pitkiä myyntisivuja, koska he eivät itse jaksa lukea niitä.

Ongelma ei ole pituus vaan se, ettei siellä kerrota oikeita asioita. Jos sivulla vain jaaritellaan ja ylistetään tuotetta, ei ihme, ettei sitä jaksa lukea. Myyntisivulla on olemassa tietty rakenne mutta pituus määräytyy oikeastaan vain sen mukaan, miten paljon oston esteitä kohdeyleisöllä on. Jos tuote on suoraviivainen, se ratkaisee selkeän ongelman ja se on helppo ymmärtää (se on tuotteistettu oikealla tavalla), silloin oston esteitä on vähemmän ja silloin myyntisivu voi olla lyhyempi.

Itse kerään oston esteitä ja vastustuksia ja niitä on tällä hetkellä kertynyt jo yli 30. Jos kohdeyleisön mielessä on kaikki nämä, silloin sivusta tulee luonnollisesti pitkä.

Pitkissä myyntisivuissa on muitakin hyviä puolia, kuten se, että ne on helpompi SEO optimoida. Tämä taas auttaa siinä, että sinun on helpompi saada potentiaalisia, ostohousut jalassa olevia asiakkaita suoraan Googlesta – jopa ihan ilmaiseksi.

Sivulla myös useampi paikka toimintakehoitteille, jolloin kun asiakas on lopulta valmis ostamaan, hänen ei tarvitse skrollata sivua kovinkaan pitkälle, jotta hän pääsee ostamaan.

Nyt tiedät mitä eroa on laskeutumissivulla, myyntisivulla ja kotisivulla.

Psst…. Pinnaa postaus Pinterestiin

Mitä eroa on laskeutumissivulla, myyntisivulla ja kotisivulla?